Select Page

سیستم کارتل خشک

منظور از سیستم کارتل (مخزن روغن‏رسان) خشک این است که در این سیستم کارتل

به عنوان محفظه‏ ی اصلی روغن عمل نمی‏کند و در واقع کارتل فقط گذرگاه روغن از موتور خودرو است.

در این مجموعه روغن کمی در کارتل وجود خواهد داشت و این بدین دلیل است که در خودروهای مسابقه ‏ای و سوپراسپرت‏ها بدلیل نیروهای شتاب وارده

در زمان شتابگیری و ترمز و همچنین حرکات سریع خودرو امکان آن وجود دارد تا در صورت استفاده از کارتل روغن معمولی،

برای لحظاتی کارتل خالی از روغن بماند و در نتیجه مجاری روغن داخل موتور خشک مانده که حاصلش آسیب دیدن شدید موتور خودرو است،

ضمن آنکه بایستی به محدودیت ارتفاع در خودروهای سوپراسپرت (که امکان طراحی کارتل حجیم در زیر موتور آنها که معمولاً نزدیک به سطح زمین نیز هست ایجاد می‏کند) توجه داشت.

در سیستم کارتل خشک، روغن در واقع از یک مخزن که در ارتفاع بالاتر از موتور قرار دارد

به موتور تزریق می‏شود، نیروی جاذبه، لوله‏ها را از روغن پر می‏نماید و در مقابل آنها را هواگیری می‎‏کند،

روغن از مخزن به موتور پمپ می‏شود و با استفاده از نیروی جاذبه به کارتل می‏رسد

و سپس بوسیله‏ ی پمپ دیگری به درون مخزن باز می‏گردد

و کارتل دارای حجم کمی خواهد بود و مقدار ناچیزی روغن در آن وجود خواهد داشت.

نکته‏ ی آخر اینکه در سیستم کارتل خشک بین مخزن روغن و موتور یک فیلتر روغن وجود خواهد داشت تا روغن را هم تصفیه و هم خنک نماید.

سیستم کارتل

 

Call Now Buttonتماس با کارشناسان