Select Page

استرس بار چیست

استرس بار میله ای است که روی دو سر کمک نصب میشود و وظیفه استرس با ر تقسیم فشاری می باشد که در زمان پیچیدن اتومبیل بر روی یکی از کمک ها وارد میشود و در واقع استرس بار این فشار رو بین دو سر کمک تقسیم میکند

استرس بار

 

و در زمان پیچیدن اتومبیل مانع بر هم خوردن زاویه چرخ ها میشود.

استر س بار نسبت به کارایی که دارد هزینه پایینی دارد.

استرس بار برای همه اتومبیل ها وجود دارد و قابل نصب هست. از پراید استاندارد تا ..

وظیفه استرس بار

1. استر س بار پایداری اتومبیل را در سرعت های بالا حفظ می کند.

2. ضربه وارده به یک چرخ را در کل سیستم تعلیق تقسیم می کند و در نتیجه فشار ضربه کاهش و طول عمر قطعات جلوبندی افزایش می یابد.

3. اتومبیلی که استرس بار نداشته باشد به علت داشتن رینگ و لاستیک بزرگ به مرور زمان ضربه وارده به چرخ اتاقک کمکها را از بالا به هم نزدیک می کند و اتومبیل در سرعت بالا گیج می شود.

4. بستن استر س بار حالت کمبود یک ضلع مربع را تکمیل می کند.

5. استرس با ر در پیچ ها تعادل ماشین را حفظ می کند و اتومبیل را بعد از پیچ زودتر از یک ماشین بدون استر س بار به حالت تعادل می رساند و در نتیجه اتومبیل با زمان کمتری طول پیچ را طی می کند.

6. به علت نیروی گریز از مرکز اتومبیل در پیچ ها به بیرون پیچ پرتاب می شود اما اتومبیلی که استرس با ر داشته باشد در پیچ ها تعادل بهتری دارد و کمتر از مسیر پیچ خارج می شود.

استرس بار

 

Call Now Buttonتماس با کارشناسان