Select Page

چرا بهتره باک بنزین ماشین را کاملا پر نکنیم

چرا بهتره باک بنزین ماشین را کاملا پر نکنیم و کنیستر چیست؟

کافی بودن مقدار بنزین را نازل تشخیص می دهد و بدلایل ایمنی و فایده برای فیلتر جذب بخار سوخت (کنیستر)، جریان بنزین را متوقف می کند.

در حالیکه اکثر مردم از وجود کنیستر در سیستم سوخت اطلاع ندارند، کنیستر نقش بسیار مهمی در سیستم سوخت خودرو بازی می کند

چرا بهتره باک بنزین ماشین را کاملا پر نکنیم
Pumping gasoline fuel in car at gas station

 

در انگلیسی از کلمه گاز به عنوان کوتاه شده کلمه گازولین (بنزین) استفاده می کنیم.

در حالیکه در تعریف یک ماده در حالت گاز، هرگز مایع نیست.

بنزین بخاری تولید می کند که قابلیت انفجار دارد،

سمی و بسیار فرار است.

نشان دادن یک ابر از بخار نیز بسیار سختر از نشان دادن یک گودال از بنزین است.

زیرا در حالت ابری غیر قابل دیدن است، اما بسیار خطرناک تر است.

قبلا در باکهای بنزین به گونه ای بود که برای جلوگیری از جمع شدن بخار بنزین، بخار بنزین میتوانست از آن خارج شود.

اگرچه برای ایمنی خودرو لازم بود، اما اثرات زیانباری برای محیط زیست داشت.

این بخار بنزین یکی از مهمترین عوامل آلودگی هوای شهرها و شرایط بد هوایی در روستاها است.

کنیستر


خوشبختانه، خودروهای امروزی راه حل بهتری برای مشکل بخار بنزین دارند و این راه حل چیزی نیست به جز فیلتر بخار بنزین (کنیستر).

کنیستر مانند فیلتر آکواریوم با کربن پر می شود و به طور پیوسته بخار را بررسی می کند.

در صورت وجود بخار بنزین، این بخار را دوباره به سامانه سوخت رسانی وارد می کند تا به داخل موتور رفته و بسوزد.

بنزین مایع تاثیرات مخرب زیادی بر روی کنیستر دارد.

تا جایی که بعد از مدتی کنیستر غیر قابل استفاده می شود و هزینه تعمیر کنیستر نیز بالا است.

البته می تواند از خراب شدن کنیستر جلوگیری کرد.

هنگامی که نازل پمپ بنزین جریان بنزین را قطع کرد، به پر کردن باک ادامه ندهید

 

راه های زیادی برای غلبه بر متوقف کردن جریان بنزین توسط نازل وجود دارد.

برخی از مردم دوباره بر روی دستگیره نازل فشار می آورند تا دوباره بنزین داخل باک شود و نازل متوقف شود.

این کار را تا پر شدن کامل باک انجام می دهند.

بعضی دیگر نازل را تا گردنه فیلتراز باک خارج می کنند تا نتواند جریان بنزین را قطع کند.

هر دو را می تواند منجر به ورود بنزین به داخل کنیستر و ریختن بنزین بر روی زمین گردد.

ریخته شدن بنزین خطرات زیادی دارد و ایستگاه های پمپ بنزین سعی می کنند تا از این کار جلوگیری کنند.

پر کردن باک خودرو موجب می شود که بنزین بر روی لباس راننده و زمین ریخته شود.

کمترین ضررش، بوی بنزین گرفتن لباس راننده و بیشترینش می تواند آتش سوزیهای گسترده باشد.

شما نمی توانید به طور معمول باک بنزین خود را لبالب کنید.

زیرا نازل پمپ بنزین در زمان مناسب جریان بنزین را قطع می کند.

هر چند راههایی برای پر کردن کامل باک بنزین وجود دارند، اما این کار به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

کنیستر

 

Call Now Buttonتماس با کارشناسان